Dzień II


9:00-9:30 Rejestracja
9.30- 9.50 Wystąpienia inauguracyjne:Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
9.50-10.10 Prezentacja osiągnięć projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji w województwie śląskim” Jarosław Wesołowski – P.O. Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
10.10-10.30 Perspektywa finansowa 2014-2020 – wyzwania dla ŚląskaDorota Bortnowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Sesja I – Regionalny System Innowacji Województwa Śląskiego – dobre praktyki
10.30-10.50 Systemowe podejście do wsparcia innowacji i protechnologicznego rozwoju regionu
Jan Bondaruk – Główny Instytut Górnictwa.
10.50- 11.10 Wyzwania strategiczne Regionalnego Systemu Innowacjidr Bogumił Szczupak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
11.10-11.30 Przerwa kawowa
Sesja II – Dobre praktyki w zakresie innowacji – przykłady zagraniczne
11.30-11.50 Od przedsiębiorczego uniwersytetu do przedsiębiorczego regionu
Janinka Feenstra – Park Technologiczny Kennispark Twente – Holandia
11.50-12.10 Popieranie innowacji w biznesie i nauce – dobre praktyki Północnej Nadrenii – WestfaliiPeter Wolfmeyer – Zenit GmbH
Sesja III – Dobre praktyki w zakresie innowacji – przykłady polskie
12.10-12.30 Transfer Technologii – ujęcie praktyczneJustyna Cięgotura – Dyrektor ds. Transferu Technologii Fundacji ProRegio
12.30-12.50 Współpraca nauki z przemysłem – diagnoza i dobre przykłady
dr hab. inż. Artur Bartosik –  Politechnika Świętokrzyska.
12.50-13.10 Przerwa kawowa
Uroczystość wręczenia nagród w konkursach „Innowator Śląska” i „Re-Produkt”
w ramach marki INNOSILESIA
13.10-13.50 Wręczenie nagród laureatom konkursu „Innowator Śląska” oraz prezentacja nagrodzonych prac – Aleksandra Kulisz – Menadżer Projektu Enterprise Europe Network, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorczości S.A.
13.50-14.10 Prezentacja założeń konkursu „Re-produkt”
Prof. Marian Oslislo- Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
14.10-14.30 Wręczenie nagród laureatom konkursu „Re-produkt”oraz prezentacja nagrodzonych prac, Katarzyna Pełka – Kierownik zespołu ds organizacji Konkursu INNOSILESIA Re-produkt
14.30 Lunch